โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอบ่อเกลือ

ว่าที่ รท.เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล

พัฒนาการอำเภอบ่อเกลือ

นางนิชานาถ สุยะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ่อเกลือใต้,ตำบลภูฟ้า

นางสาวมณฑิรา อุปจักร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ่อเกลือเหนือ,ตำบลดงพญา

(Visited 898 times, 1 visits today)