ติดตามการดำเนินงานปลูกตะไคร้หอมในพื้นที่บ้านสะไล หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อเกลือ โดยนางนิชานาถ  สุยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ่อเกลือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อเกลือ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปลูกตะไคร้หอมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่บ้านสะไล หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมีชาวบ้านร่วมกิจกรรมพัฒนาบริเวณโดยรอบแปลงปลูกตะไคร้หอม  ณ  โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน เฉลิมฉลองครบรอบร้อยปีฯ และบริเวณสุขศาลาพระราชทาน บ้านสะไล หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

(Visited 7 times, 1 visits today)