ร่วมพิธีทำบุญอาคารสุขศาลาบ้านน้ำจูน หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสืบสกุล  หงส์ศิริวรรณ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอบ่อเกลือ เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารสุขศาลาบ้านน้ำจูน หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อเกลือ โดยนางนิชานาถ  สุยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ่อเกลือมอบหมายนางสาวมณฑิรา  อุปจักร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรประจำตำบลบ่อเกลือเหนือ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวฯ  ณ  อาคารสุขศาลาบ้านน้ำจูน หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

(Visited 26 times, 1 visits today)