ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 10/2565

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. อำเภอบ่อเกลือจัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 10/2565 โดย นายสืบสกุล  หงส์ศิริวรรณ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอบ่อเกลือ เป็นประธานในการประชุมฯ   ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อเกลือ โดยนางนิชานาถ  สุยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ่อเกลือ เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการ ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่ฯรับทราบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป

(Visited 3 times, 1 visits today)