พิธีทอดกฐินอำเภอบ่อเกลือ ประจำปี 2565

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. อำเภอบ่อเกลือร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอบ่อเกลือ จัดพิธีทอดกฐินอำเภอบ่อเกลือ ประจำปี 2565  โดย นายธีระ  แก้วมา นายอำเภอนาน้อยเป็นประธานฯ พร้อมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ่อเกลือ เข้าร่วมกิจกรรมฯ  ณ  วัดศรีมงคลชัยผาคับ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อเกลือ โดยนางนิชานาถ  สุยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ่อเกลือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อเกลือเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีทอดกฐินในทุก ๆ ปี

(Visited 6 times, 1 visits today)