เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2565 (ด้านรายได้และบ้านเรือนไม่มั่นคง)

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อเกลือ โดยนางนิชานาถ  สุยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ่อเกลือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อเกลือ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2565 (ด้านรายได้และบ้านไม่มั่นคง) เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน

(Visited 5 times, 1 visits today)