ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แปลงของนายสินไชย  มโนฤทธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

(Visited 6 times, 1 visits today)