ประกาศผู้ชนะ

จ้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life HLM) ระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของนางพลอย  สุยะเสียน ตั้งอยู่บ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

(Visited 10 times, 1 visits today)