การประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ่อเกลือ

🏡 @บ่อเกลือ

วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563
เวลา 13.30 น.  ว่าที่ ร.ท.บำรุง คำไว นายอำเภอบ่อเกลือ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ่อเกลือ ครั้งที่ 1/2564
ในการนี้ ว่าที่ ร.ท.เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล พัฒนาการอำเภอบ่อเกลือ มอบหมายให้นายสุพจน์ มหาสมุทร​ นัก​วิชา​การพัฒนา​ชุมชน​ปฏิบัติการ​ เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1.รับมอบหมายให้นำลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”เข้ารายงานตัวในที่ประชุม
2.ประชาสัมพันธ์​รับสมัครกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา​คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล”

ณ ศาลา​ประชาคม​ อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน

(Visited 97 times, 1 visits today)