สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ่อเกลือ

@บ่อเกลือ

?️  วัน พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ่อเกลือ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ่อเกลือ จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มโฮมสเตย์​ หมู่ที่ 1 บ้านสะปัน ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ
2.กลุ่มเพาะ​กล้าไม้ หมู่ที่3 บ้านผาสุข ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ

(Visited 28 times, 1 visits today)