พช.เบตง ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

“พช.เบตง  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เบตง ติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

“พช.เบตง ติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็น [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เบตง ติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเบตงและตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตงจังหวัดยะลา

“พช.เบตง ติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็น [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เบตง ติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ในพื้นที่ตำบลยะรม อำเภอเบตงจังหวัดยะลา

“พช.เบตง ติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็น [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เบตงติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ในพื้นที่ตำบลยะรม อำเภอเบตงจังหวัดยะลา

“พช.เบตงติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“พช.เบตงติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตงจังหวัดยะลา

“พช.เบตงติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เบตงติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ในพื้นที่ตำบลยะรม อำเภอเบตงจังหวัดยะลา

“พช.เบตงติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เบตง ติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ในพื้นที่ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

“พช.เบตง ติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ. [...]
อ่านเพิ่มเติม