“พช.เบตง  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจัดประกวดแข่งขัน   ไก่เบตงสับ  ในงานของดีเมืองเบตงและงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ”

“พช.เบตง  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจัดประกวดแข่งขัน   ไก [...]
อ่านเพิ่มเติม

“พช.เบตง เข้าร่วมสัมมนาการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน ณ จังหวัดยะลา”

“พช.เบตง  เข้าร่วมสัมมนาการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง  4  [...]
อ่านเพิ่มเติม