พช.เบตง มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดยะลา ประจำปี 2564

“พช.เบตง มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เบตง ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริหารจัดการหนี้และติดตามหนี้กองทุน ฯ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

“พช.เบตง ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริหารจัดการหนี้และ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“พช.เบตงสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness)”

“พช.เบตงสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เบตงสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness)

“พช.เบตงสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชน [...]
อ่านเพิ่มเติม

“พช.เบตงสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness)”

“พช.เบตงสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เบตงสานฝัน ปันสุข เพื่อน้องกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness)

“พช.เบตงสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชน [...]
อ่านเพิ่มเติม