สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ที่ว่าการอำเภอเบตง, ถนนสุขยางค์, ตำบลเบตง อำเภอเบตง
จังหวัดยะลา, 95110 เบอร์โทรศัพท์ 0 7323 1147
FAX 0 7323 1147
อีเมล์ : cddbetong@gmail.com

facebook : พช. เบตง

(Visited 2,081 times, 3 visits today)