“พช.เบตง  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจัดประกวดแข่งขัน   ไก่เบตงสับ  ในงานของดีเมืองเบตงและงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ”

“พช.เบตง  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจัดประกวดแข่งขัน   ไก่เบตงสับ  ในงานของดีเมืองเบตงและงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ”

===================

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30 น.  ณ  ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์  เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา

นายเอก  ยังอภัย  ณ  สงขลา  นายอำเภอเบตง  เป็นประธานในกิจกรรมประกวดแข่งขันทำอาหาร   1  รายการ  คือ   ไก่เบตงสับ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสีสันให้งานของดีเมืองเบตงและงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง

ในการนี้นางมาเรียม  จอหวัง  พัฒนาการอำเภอเบตง  พร้อมด้วยนางพิริยา  ชินารมยานนท์ และนายนรภัทร  โสภาเคน  พัฒนากร  ร่วมจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน  ไก่เบตงสับ  งานของดีเมืองเบตงและงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง  ในครั้งนี้ด้วย

===================

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 6 times, 1 visits today)