“พช.เบตง ประชุมผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า OTOP อำเภอเบตง ”

“พช.เบตง  ประชุมผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า  OTOP  อำเภอเบตง ”

===================

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.  ณ บริเวณงานของดีเมืองเบตงและงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง  จังหวัดยะลา

นางมาเรียม จอหวัง พัฒนาการอำเภอเบตง พร้อมด้วยนางพิริยา ชินารมยานนฑ์  และนายนรภัทร  โสภาเคน พัฒนากร  ประชุมผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า  OTOP  อำเภอเบตง  โดยการประชุมได้กำหนดวิธีปฏิบัติ  ข้อตกลงร่วมกันในการใช้พื้นที่  และได้จัดบูธขายสินค้า   แบ่งพื้นที่ให้แก่ร้านค้า  จัดประเภทร้านค้า  เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ในการนี้พัฒนาการอำเภอเบตงได้เน้นยำให้ดูแลความสะอาดบริเวณร้านตัวเองให้สะอาดเรียบร้อบตลอดจนจบงาน

===================

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 3 times, 1 visits today)