“พช.เบตง ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านจิตอาสา ประดิษฐ์ผีเสื้อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

“พช.เบตง   ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านจิตอาสา  ประดิษฐ์ผีเสื้อ  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

==================

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.  ณ.ศาลาประชาคม  หมุ่ที่  5  บ้านวังใหม่  ต.อัยเยอร์เวง  อ.เบตง  จ.ยะลา

นางมาเรียม  จอหวัง  พัฒนาการอำเภอเบตง  พร้อมด้วยนางสาวการุณี  มีทอง  พัฒนากร  ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านจิตอาสา จัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อ ที่ทำจากผ้าไทยหรือผ้าตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้   นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา กรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา/ภริยานายอำเภอเบตง   ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 6 times, 1 visits today)