“พช.เบตง คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่นระดับจังหวัด”

“พช.เบตง   คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  “อยู่เย็น  เป็นสุข”ดีเด่นระดับจังหวัด”

==================

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.  ณ  ต.ตาเนาะแมเราะ  อ.เบตง  จ.ยะลา

นางมาเรียม  จอหวัง  พัฒนาการอำเภอเบตง  มอบหมายให้นางพิริยา  ชินารมยานนท์  พัฒนากรประจำตำบลตาเนาะแมเราะ  ลงพื้นที่เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นในพื้นที่ตำบลตาเนาะแมเราะ  มี  4  ประเภทดังนี้  1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  “อยู่เย็น  เป็นสุข”    2.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมขนดีเด่น(ผู้นำ อช.)   3.กลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น  4.ตำบลเข็มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรกิจพอเพียง

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 2 times, 1 visits today)