พช.เบตง บริการการขึ้นทะเบียนOTOPแก่กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ

“พช.เบตง บริการการขึ้นทะเบียนOTOPแก่กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ”

วันที่25มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นางมาเรียม จอหวัง พัฒนาการอำเภอเบตง บริการคำแนะนำการขึ้นทะเบียน OTOP แก่กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง  ซึ่งนักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยทางวิทยาลัยมุ่งเน้นให้นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำทรัพยากรในชุมชนมาต่อยอดให้ก่อเกิดประโยชน์และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการเสริมคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างรายได้แก่นักศึกษา

@YALA ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

(Visited 5 times, 1 visits today)