พช.เบตง ร่วมรับฟังชี้แจงแนวทางโครงการส่งเสริม วิถีไทย วิถีถิ่น สานสายใยไทย-มาเลเซีย กิจกรรม “Yala Fashion On The Sky”

“พช.เบตง ร่วมรับฟังชี้แจงแนวทางโครงการส่งเสริม วิถีไทย วิถีถิ่น สานสายใยไทย-มาเลเซีย กิจกรรม “Yala Fashion On The Sky””

วันที่25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องติดตามสถานการณ์(Warroom) อาคาร 2 ชั้น3 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

นายวนัส ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมด้วยอาจารย์ปิยะ สุวรรณพฤกษ์ หัวหน้าโครงการ ตัวแทนจากบริษัทคิว.ไอ.เอส (ประเทศไทย)จำกัด และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า จำนวน 5 ราย เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ

1.ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าของผู้ประกอบการในจังหวัดยะลา

2. การเดินแฟชั่นโชว์

3. การถอดองค์ความรู้

ซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาและหัวหน้าโครงการได้คัดเลือกกลุ่มพิมพ์ผ้าใบไม้เบตง ภายใต้แบรนด์Sara by mato ที่มีกระบวนการผลิตพิมพ์แบบ ECO-Print,ผ้ามัดย้อม เข้าร่วมในครั้งนี้

ในการนี้นางมาเรียม จอหวัง พัฒนาการอำเภอเบตง มอบหมายนางสาวการุณี มีทอง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้

@YALA ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

(Visited 7 times, 1 visits today)