พช.เบตง รับฟังแนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี65 ผ่านระบบออนไลน์

“พช.เบตง รับฟังแนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี65 ผ่านระบบออนไลน์”

วันที่25 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง

นางมาเรียม จอหวัง พัฒนาการอำเภอเบตง มอบหมายนายมะพารีด อัซซอลิหีน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ระดับหมู่บ้าน เข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดเก็บข้อมูลในปี 65 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้บรรลุความจำเป็นพื้นฐานและเสริมสร้างสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาทราบสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของตนเองและชุมชน

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางจำปา ศรีสมทรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ในเบื้องต้น

@YALA ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

(Visited 4 times, 1 visits today)