พช.เบตง ร่วมกับปปส. ภาค 9 จัดกิจกรรม “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”

“พช.เบตง ร่วมกับปปส. ภาค 9 จัดกิจกรรม “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านอัยเยอร์เบอร์จัง ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นายประเทือง  ทองกิ้ม พัฒนาการอำเภอเบตง มอบหมายนายมะพารีด อัซซอลิหีน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานและนายอัมพูวัน เวาะมะ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน กิจกรรม “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ ” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านอัยเยอร์เบอร์จัง หมู่ที่​ 1 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทย และเพื่อให้นำฟ้าทะลายโจรไปใช้ประโยชน์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 มีการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวการปลูกฟ้าทะลายโจรให้มีคุณภาพ การใช้ประโยชน์ และการแปรรูป เพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพ จากนั้นได้คณะฯ ได้ร่วมกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจร บริเวณโดยรอบที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านอัยเยอร์เบอร์จัง พร้อมแจกจ่ายต้นฟ้าทะลายโจรให้สมาชิกนำกลับไปปลูกที่บ้านเรือนต่อไป

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 29 times, 1 visits today)