พช.เบตงลงพื้นที่ตำบลตาเนาะแมเราะเยี่ยมเยียนกลุ่มเลี้ยงไก่เบตงและกลุ่มผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน

“พช.เบตงลงพื้นที่ตำบลตาเนาะแมเราะเยี่ยมเยียนกลุ่มเลี้ยงไก่เบตงและกลุ่มผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน”

วันที่16 กรกฎาคม 2564 เวลา13.30น.ณ พื้นที่ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นายประเทือง ทองกิ้ม พัฒนาการอำเภอเบตง มอบหมายนางพิริยา ชินารมยานนท์ พัฒนากรประจำตำบลตาเนาะแมเราะ และนายอัมพูวัน เวาะมะ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มไก่เบตงและกลุ่มผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน พร้อมสอบถาม แนะนำกระบวนการเปิดเพจการตลาดแบบออนไลน์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถกระตุ้นยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้ สร้างอาชีพต่อกลุ่มในพื้นที่

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 9 times, 1 visits today)