พช.เบตง ร่วมพิธีและกิจกรรมจิตอาสาวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

“พช.เบตง ร่วมพิธีและกิจกรรมจิตอาสาวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

6 เมษายน 2564

เวลา 08.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ประธานการจัดงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรในพื้นที่อำเภอเบตง   ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ

เวลา 10.00 น. ณ มัสยิดกลางอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเบตง ประธานในกิจกรรมจิตอาสา “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ในวันที่ 6 เมษายน 2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเบตงเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้นายประเทือง ทองกิ้ม พัฒนาการอำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

@YALA ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

(Visited 15 times, 1 visits today)