พช.เบตง ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ

“พช.เบตง ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ”

18 มีนาคม  2563  เวลา 09.00 น. ณ อุโมงค์ปิยะมิตร ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่กลุ่มบ้านปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดย นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายพลรัช รองเลื่อน ปลัดจังหวัดยะลา  นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้รับฟังการบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของกลุ่มบ้านปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่มบ้านปิยะมิตร 1  ได้แก่ การปลูกผักน้ำ การบริหารจัดการด้านการค้าขาย และการดูแลรักษาป่าในพื้นที่  นอกจากนี้มอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรกลุ่มบ้านปิยะมิตร จำนวน 60 ชุด และเยี่ยมชม ศึกษาประวัติศาสตร์ของอุโมงค์ปิยะมิตร

ทั้งนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายประเทือง ทองกิ้ม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเบตง ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอเบตง ได้แก่ Charin ,กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านกาแป๊ะกอตอใน(วังเก่า) กลุ่มแม่บ้านมดตะนอย, กลุ่มสัมมาชีพเครื่องแกงและกลุ่มกาแฟฮางุส

(Visited 23 times, 1 visits today)