พช.เบตง ร่วมประชุมชี้แจงเตรียมการคัดเลือกกำนันดีเด่น ปี64

@YALA เมืองน่าอยู่

“พช.เบตง ร่วมประชุมชี้แจงเตรียมการคัดเลือกกำนันดีเด่น ปี64”

22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง

นายประเทือง ทองกิ้ม พัฒนาการอำเภอเบตง มอบหมายนายมะพารีด อัซซอลิหีน พัฒนากรประจำตำบลธารน้ำทิพย์ ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ เกษตรตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านจาเราะซูซู บัณฑิตแรงงานและบัณฑิตมาตุภูมิ  เข้าร่วมประชุมชี้แจงเตรียมการคัดเลือกกำนันดีเด่นเข้ารับรางวัลประจำปี 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ นายเอมรอเฮง แดเมาะ  กำนันตำบลธารน้ำทิพย์ ได้เข้ารับการคัดเลือกกำนันดีเด่นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้นำท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

(Visited 3 times, 1 visits today)