พช.บ้านธิ เตรียมความพร้อมหมู่บ้านOTOP นวัตวิถี

30 เม.ย.61 : ท่องเที่ยววิถีไทย ไปกับหมู่่บ้านOTOP นวัตวิถี บ้านแพะ หมู่ 11 ต.บ้านธิ

:นางนิตยา ดีสุวรรณ์พัฒนาการอำเภอบ้านธิ ร่วมเวทีการประชุมผู้นำสมาคมด้านไมซ์ ภาคีพัฒนา เพื่อทดสอบความพร้อมชุมชนและนำองค์ความรู้ ข้อเสนอแนะจากมุมมองคนภายนอกไปต่อยอดในการพัฒนาOTOP นวัตวิถีต่อไป

(Visited 85 times, 1 visits today)