นางนวพร ปัญญากรสกุล

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ พัฒนาการอำเภอบ้านธิ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน