นางจันทร์ฉาย เศรษฐทอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ้านตาขุน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย banthakhun วันที่ 05 ก.พ. 2564

พช.บ้านตาขุน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกลุ่มผ้าทอมือ เพื่อขับเคลื่อนงานผ้าทอมือ สนองพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.นางจันทร [...]