นายอำเภอบ้านสร้าง เชิญชวน สวมใส่ผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์ผ้าไทย

เข้าชม 255 ครั้ง
“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง
(Visited 255 times, 1 visits today)