ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการขุดปรับปรุงพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ ” โคก หนอง นา ”  ปี 2565

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
             นางสาวอุบล โชติชัย พัฒนาการอำเภอบ้านไร่ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะลงขุดปรับปรุงพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ปี 2565 ณ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

สถานีข่าว : สพอ.บ้านไร่😁
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
(Visited 13 times, 1 visits today)