ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ “จัดตลาดนัดตลาดชุมชน”

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น.
        นายอดิเรก อุ่นโอสถ นายอำเภอบ้านไร่ ปลัดอำเภอบ้านไร่ นางสาวอุบล โชติชัย พัฒนาการอำเภอบ้านไร่ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไร่ ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ “จัดตลาดนัดตลาดชุมชน” เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

สถานีข่าว : สพอ.บ้านไร่😁
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
(Visited 28 times, 1 visits today)