สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง เชิญชวนประชาชนทั่วไปใช้ ติดตั้ง Application “CDD พกพา” และ “Click ชุมชน” แพลตฟอร์มบริการดิจิทัลอัจฉริยะที่รู้ทุกเรื่องของ พช.

“Click ชุมชน” เป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพช [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 @บ้านโป่ง จัดพิธีเนื่องในวัน“วันปิยะมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง นำโดยนายเจษฎา ธิติเวสส์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด กลุ่มอาชีพสตรี กลุ่ม otop และสินค้าชุมชนภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

@เมืองคนงามบ้านโป่ง #วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 1 [...]
อ่านเพิ่มเติม