นายเจษฎา ธิติเวสส์ พัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง ประชุมผู้ประกอบการ OTOP นวัตวิถี ประเภทอาหาร

@เมืองคนงามบ้านโป่ง #วันนี้ วันที่ 3 ตุลาคม 62 เวลา 13.30 น. นายเจษฎา ธิติเวสส์ พัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง และนายปรีชา ด่านปาน เจ้าหน้า OTOP ประชุมผู้ประกอบการ OTOP นวัตวิถี ประเภทอาหาร (งบประมาณเพิ่มเติม) และรับบรรจุภัณฑ์

(Visited 74 times, 1 visits today)