ราชบุรี ‘จัดงานรวมพลังสตรีจิตอาสาราชบุรี ประจำปี 2562’

ราชบุรี ‘จัดงานรวมพลังสตรีจิตอาสาราชบุรี ประจำปี 2562’

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงยิมเนซี่ยมราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รวมพลังสตรีจิตอาสาราชบุรี” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสตรีจิตอาสาจำนวนกว่า 2,000 คน จาก 10 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้า

การรวมพลังจิตอาสาราชบุรี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่สตรีผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเป็นการรวมพลังและแสดงถึงศักยภาพของบทบาทสตรีที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศด้วยบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีในการร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคมด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มสตรีที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วย สมาชิกสตรีอาสาพัฒนา สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการพัฒนาพัฒนาสตรีทุกระดับ และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับจาก 10 อำเภอ จำนวนกว่า 2,000 คน กิจกรรมที่จัดขึ้น มีทั้งในส่วนของการมอบโล่เกียรติคุณ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นจังหวัดราชยุรี การบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 รุ่นที่ 3/62 การแสดงผลสำเร็จของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น 10 อำเภอ และกิจกรรมจิตอาสารวมน้ำใจช่วยเหลือน้อง

(Visited 29 times, 1 visits today)