“เทศกาลอาหารอร่อยและของดี ๑๒๓ ปี เมืองคนงามบ้านโป่ง” และงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง

@อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
สนุกสนานและเงินสะพัดงาน“เทศกาลอาหารอร่อยและของดี ๑๒๓ ปี เมืองคนงามบ้านโป่ง” และงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองสนองนโยบายรัฐบาล
ภายใต้แนวนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองสนองนโยบายรัฐบาล อำเภอบ้านโป่งขอสรุปยอดรายรับร้านค้าภายในงาน “เทศกาลอาหารอร่อยและของดี ๑๒๓ ปี เมืองคนงามบ้านโป่ง” ระหว่าง 16-18 ส.ค.2562 รวม 3 วัน ณ ลานอเนกประสงค์ริมน้ำแม่กลอง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

(Visited 191 times, 1 visits today)