ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชน  อำเภอบ้านแพรก
ที่ว่าการอำเภอบ้านแพรก, ถนนบางปะหัน - ลพบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 13240 เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-6495
FAX 0-3533-6542
อีเมล์ banphraek.ayutthaya@gmail.com

(Visited 84 times, 1 visits today)