โครงสร้างบุคคลากร

นางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์

พัฒนาการอำเภอบ้านแพรก

นางจิราภา ลือสาคร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลสองห้อง, ตำบลคลองน้อย,ตำบลสำพะเนียง

น.ส.ปานพิมพ์ พูลสวัสดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลบ้านแพรก,ตำบลบ้านใหม่

(Visited 603 times, 1 visits today)