👩🏻‍🌾การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่3/2565👩🏻‍🌾

🌴สพอ.บ้านแพรก🌴
👩🏻‍🌾การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่3/2565👩🏻‍🌾

🗓วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10:00น.
นายสุระบัณฑิต กันยานะ นายอำเภอบ้านแพรก
เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่3/2565
พร้อมด้วย นายตุลย์ สุทธิเลิศ พัฒนาการอำเภอบ้านแพรก
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพรก
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

✏️ติดตามเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2560 – 2564 จำนวน 19 กลุ่ม
✏️วางแผนการติดตามเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2560 – 2564 จำนวน 19 กลุ่ม เดือนตุลาคม 2565

📌ณ ห้องประชุมวาสินี ชั้น 2
ที่ว่าการอำเภอบ้านแพรก
อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🌺หลวงพ่อเขียว หลวงพ่อขาว หลวงพ่อเภาคู่บ้าน พัดสานคู่เมือง พิพิธภัณฑ์ลือเรื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม เลิศล้ำหัตถศิลป์ แผ่นดินถิ่นลิเก🌺

🎬📷ภาพ/ข่าว : สพอ.บ้านแพรก
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 5 times, 1 visits today)