วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ พัฒนาการอำเภอบ้านแพรก พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และเครือข่ายโคก หนอง นา โมเดล อำเภอบ้านแพรก ร่วมเอามื้อสามัคคี ปลูกฟักทองเพื่อบำรุงดิน พื้นที่เครือข่าย โคก หนอง นา โมเดล (คุณศรีนคร ศรีทองสุข) พื้นที่ หมู่ที่3 ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าชม 18 ครั้ง

(Visited 18 times, 1 visits today)