พัฒนาการอำเภอบ้านแพรก และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เดินวิ่งแบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท

เข้าชม 26 ครั้ง

วันที่ 22 กันยายน 2562
นางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ พัฒนาการอำเภอบ้านแพรก
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
“เดินวิ่งแบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(CDF Charity Run 2019)” โดยกรมการพัฒนาชุมชน
ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

(Visited 26 times, 1 visits today)