พัฒนาการอำเภอบ้านแพรก และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอร่วมติดตามการดำเนิน งานของคณะกรรมการเครือข่ายOTOPอำเภอบ้านแพรก ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสมาคมการจัดการ เพื่อเป็นรางวัลและการจัดประชุมสัมนาแห่งประเทศไทย (TIA)

เข้าชม 26 ครั้ง

วันที่ 21 กันยายน 2562
นางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ พัฒนาการอำเภอบ้านแพรก
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอร่วมติดตามการดำเนิน
งานของคณะกรรมการเครือข่ายOTOPอำเภอบ้านแพรก
ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสมาคมการจัดการ
เพื่อเป็นรางวัลและการจัดประชุมสัมนาแห่งประเทศไทย (TIA)ที่มาศึกษาดูงาน​ และชมการสาธิตภูมิปัญญา​ของดีบ้านแพรก​
ณ พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก,กลุ่มแปรรูปสัตว์สำสำพะเนียง
และร้านบ้านแพรกพันล้าน อ.บ้านแพรก
จ.พระนครศรีอยุธยา

(Visited 26 times, 1 visits today)