โครงสร้างบุคคลากร

นายมานะ ไทยงามศิลป์
พัฒนาการอำเภอบรรพตพิสัย
นายอุบล เมืองพรม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางดวงใจ พยัพเดช
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางประภาวดี หมื่นพวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สิบเอกวิสูตร ไกรวิริยะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวเยาวเรศ คำฤทธิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(Visited 899 times, 1 visits today)