สพอ.บรรพตพิสัย จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเครือข่าย “โคก หนอง นา บรรพตพิสัย” ณ หมู่ 3 ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 1 times, 1 visits today)