สพอ.บรรพตพิสัย จัดประชุมทีมพี่เลี้ยง อำเภอบรรพตพิสัย ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ VDO Conference ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย ชั้น 2

(Visited 22 times, 1 visits today)