“พช.บรรพตพิสัย ใคร ๆ ก็รัก” จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณดงแม่นางเมือง

⛰ สพอ.บรรพตพิสัย 🐒

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมานะ ไทยงามศิลป์ พัฒนาการอำเภอบรรพตพิสัย  มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ สพอ.บรรพตพิสัย  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสถานที่ดงแม่นางเมือง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี เจ้าหน้าที่  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ อช. ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

“สถานีข่าว CNS บรรพตพิสัย” รายงาน

(Visited 6 times, 1 visits today)