“พช.บรรพตพิสัย ใคร ๆ ก็รัก”การจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองน้ำเขียว

⛰ สพอ.บรรพตพิสัย 🐒
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : การจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายมานะ ไทยงามศิลป์ พัฒนาการอำเภอบรรพตพิสัย มอบหมายให้นางขวัญชนก แสวงดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  จัดประชุมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนและครัวเรือน ประเมินความอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างมีทิศทางสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนครัวเรือนพัฒนาจำนวน 30 ครัวเรือน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองน้ำเขียว ม.6 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
📣สถานีข่าว CNS บรรพตพิสัย รายงาน

(Visited 6 times, 1 visits today)