นายมานะ ไทยงามศิลป์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบรรพตพิสัยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย banphotphisai วันที่ 28 พ.ย. 2565

สพอ.บรรพตพิสัยร่วมให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาและคณะ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านมาบมะขาม

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย banphotphisai วันที่ 28 พ.ย. 2565

สพอ.บรรพตพิสัยร่วมให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาและคณะ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านมาบมะขาม

[...]