นายมานะ ไทยงามศิลป์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบรรพตพิสัยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย banphotphisai วันที่ 23 เม.ย. 2564

“พช.บรรพตพิสัย ใคร ๆ ก็รัก” ลงพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย banphotphisai วันที่ 20 เม.ย. 2564

“พช.บรรพตพิสัย ใคร ๆ ก็รัก” การประชุมสรุปผล การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย banphotphisai วันที่ 23 เม.ย. 2564

“พช.บรรพตพิสัย ใคร ๆ ก็รัก” ลงพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

⛰ สพอ.บรรพตพิสัย 🐒 ลงพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ วันที่ [...]