นายมานะ ไทยงามศิลป์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบรรพตพิสัยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย banphotphisai วันที่ 24 ธ.ค. 2564

พช.บรรพตพิสัย เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ณ เขาแม่นางเวียน

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย banphotphisai วันที่ 24 ธ.ค. 2564

พช.บรรพตพิสัย เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ณ เขาแม่นางเวียน

[...]