นายมานะ ไทยงามศิลป์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบรรพตพิสัยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย banphotphisai วันที่ 31 มี.ค. 2565

สพอ.บรรพตพิสัย จัดประชุมทีมพี่เลี้ยง อำเภอบรรพตพิสัย ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ VDO Conference ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย ชั้น 2

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย banphotphisai วันที่ 31 มี.ค. 2565

สพอ.บรรพตพิสัย จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่ง 14 – 15 มีนาคม 2565 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย(วันที่ 2)

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย banphotphisai วันที่ 31 มี.ค. 2565

สพอ.บรรพตพิสัย จัดประชุมทีมพี่เลี้ยง อำเภอบรรพตพิสัย ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ VDO Conference ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย ชั้น 2

[...]