สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ บ้านคลองแค หมู่ที่ 9 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว