พช.บ้านแพ้ว ลงพื้นที่แจกต้นพริกและมะเขือให้ผู้นำ อช. อำเภอบ้านแพ้ว

เข้าชม 45 ครั้ง

วันนี้ 11 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตำบลหลักสามและตำบลอำเเพง เพื่อแจกต้นกล้าพริกกับมะเขือให้กับผู้นำ อช. เพื่อแจกจ่ายกับประชาชนต่อไป ตามปฎิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

(Visited 45 times, 1 visits today)