สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่

เข้าชม 83 ครั้ง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นำโดย นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร และนายอรรถพงษ์ อยู่เกตุ พัฒนาการอำเภอบ้านแพ้วพร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีท่านสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน ในการนี้ได้ทำการมอบทุนการศึกษาเด็กยากจน โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสมุทรสาคร ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 10 ทุน พร้อมทั้งเปิดจุดบริการรับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP รับสมัครสมาชิก กอช. และรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแจกน้ำยาล้างจานให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

(Visited 83 times, 1 visits today)