โครงการสัมมาชีพชุมชน เป้าหมายปีงบประมาณ 2563

เข้าชม 27 ครั้ง

@สพอ.บ้านแพง >>เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565&ข้อมูลสัมมาชีพชุมชนเป้าหมายปี 63 อ.บ้านแพง

(Visited 27 times, 1 visits today)